Poznasz wiele dobrych książek. Każą ci też przeczytać kilka nie najlepszych, ale przynajmniej się nauczysz, jak odróżnić jedne od drugich. Przez cztery lata będziesz żyła w świecie idei, a potem życie skonfrontuje cię z trywialnym światem ludzi pracujących. To właśnie jest najpiękniejsze w studiowaniu.

„Wielkanocna parada” to powieść Richarda Yatesa, w której autor ukazuje nam historię życia dwóch sióstr: Sarah i Emily. Autor pokazuje, jaki wpływ na ich życie mają ich wybory i uświadomione oraz nieuświadomione lęki. Powieść pokazuje, jak często dorośli ludzie błądzą w życiu jak dzieci i nie potrafią wziąć odpowiedzialności za swoje czyny i zdefiniować kiedy stali się dorosłymi. To także studium samotności, niezależnie od otaczających nas ludzi. Jako motto do książki mogłyby posłużyć słowa Carla Gustava Junga : „Dopóki nie uczynisz nieuświadomionego świadomym, będzie ono kierowało twoim życiem, a ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.”

wielkanocna